סיפורת דף חדש

הַכֹּל » סיפורת

30 סיפורים ושירים (כרונולוגי)
המלבוש, אדם האחרון 2 דקות קריאה 22 לינואר
מחנה, שי רף 8 דקות קריאה 21 לינואר
דני, שושו דקת קריאה 18 לינואר
בראשית, מנחם בייגל 5 דקות קריאה 4 לינואר
צלילים על קו המים, תמרי 2 דקות קריאה 30 לדצמבר 2019
עמוד 2 »
כל הזכויות שמורות למחברים ולמחברות 2020
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת